Ние сме група ентусиасти от социалните медии, които идват от различни сфери на живота, с различни интереси и разнообразен опит. Но всички ние споделяме едно просто убеждение, че правата на данните са човешки права. Ето защо сме решени да реализираме един наистина демократичен и децентрализиран интернет, в който потребителите могат напълно да притежават и контролират своите данни, с прякото предимство да влияят, определят и обогатяват качеството на своя онлайн живот и преживявания. В крайна сметка вярваме, че с пълното притежание и контрол на личните данни идват свободата, автономията, сигурността и просперитетът за всички, като ни сближават, за да можем еднакво да споделяме и да печелим от един свободен и независим интернет. Надяваме се да се присъедините към нас!

Започнете работа с DISEO

Търсите помощ? Свържете се с нас