Vi är en grupp entusiaster inom sociala medier som kommer från många olika samhällsgrupper med olika intressen och bakgrunder. Men vi delar alla en enkel övertygelse, nämligen att datarättigheter är en mänsklig rättighet. Därför är vi fast beslutna att förverkliga ett verkligt demokratiskt och decentraliserat internet där användarna helt och hållet kan äga och kontrollera sina data, med den direkta fördelen att kunna påverka, bestämma och berika kvaliteten på sina liv och upplevelser online. I slutändan tror vi att med fullt ägande och kontroll av personuppgifter följer frihet, autonomi, säkerhet och välstånd för alla, vilket för oss närmare varandra för att på lika villkor ta del av och dra nytta av ett fritt och oberoende internet. Vi hoppas att du ansluter dig till oss!

Kom igång med DISEO

Behöver du hjälp? Ta kontakt med oss